Yêu cầu đối với các tài liệu nhận dạng là gì?

Yêu cầu đối với các tài liệu nhận dạng là gì?Category: QuestionsYêu cầu đối với các tài liệu nhận dạng là gì?
enoqyro asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để xác nhận danh tính của người dùng, ban quản trị trang web yêu cầu gửi hình ảnh màu của toàn bộ hộ chiếu công dân có chứa hình ảnh và dữ liệu cá nhân. Lưu ý rằng số hộ chiếu phải được hiển thị rõ ràng, chữ ký có thể che đi.
Nếu quốc gia của người dùng sử dụng thẻ ID, người dùng cần phải gửi hình ảnh màu mặt trước và mặt sau của thẻ, hiển thị đầy đủ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Cần nhớ rằng tất cả các thông tin được cung cấp đều rõ ràng và đọc được. Tài liệu được ban quản trị trang chấp nhận khi thể hiện trên mặt phẳng, các cạnh không bị cắt, các góc không được uốn cong và không có ánh sáng chói từ đèn flash.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading