Xác Thực. Làm thế nào để xác minh tài khoản của bạn?

Xác Thực. Làm thế nào để xác minh tài khoản của bạn?Category: QuestionsXác Thực. Làm thế nào để xác minh tài khoản của bạn?
ebyxuxup asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để xác minh tài khoản, bạn phải gửi các tài liệu giấy tờ tùy thân. Bạn cũng cần gửi một hình ảnh với thông tin cá nhân trên các chi tiết thanh toán. Các giấy tờ này được gửi từ hộp thư của tài khoản đã đăng ký đến địa chỉ email support@binomo.com.
Để tìm hiểu danh sách các giấy tờ cần thiết để xác minh tài khoản và yêu cầu về hình ảnh, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading