Xác Thực. Làm thế nào để xác minh tài khoản của bạn?

Xác Thực. Làm thế nào để xác minh tài khoản của bạn?Category: QuestionsXác Thực. Làm thế nào để xác minh tài khoản của bạn?
Avatarebyxuxup asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Để xác minh tài khoản, bạn phải gửi các tài liệu giấy tờ tùy thân. Bạn cũng cần gửi một hình ảnh với thông tin cá nhân trên các chi tiết thanh toán. Các giấy tờ này được gửi từ hộp thư của tài khoản đã đăng ký đến địa chỉ email support@binomo.com.
Để tìm hiểu danh sách các giấy tờ cần thiết để xác minh tài khoản và yêu cầu về hình ảnh, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options