Trường hợp bạn không thể nạp tiền vào tài khoản từ thẻ?

Trường hợp bạn không thể nạp tiền vào tài khoản từ thẻ?Category: QuestionsTrường hợp bạn không thể nạp tiền vào tài khoản từ thẻ?
atunod asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Nếu bạn không thể nạp tiền vào tài khoản từ thẻ, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  • kiểm tra lại quốc gia cư trú được chọn trên trang với dữ liệu cá nhân của bạn, trong mục Tài khoản cá nhân;
  • xóa các tệp tạm thời không cần thiết trong trình duyệt hoặc sử dụng trình duyệt khác và các thiết bị khác.

Kiểm tra mật khẩu OTP được ngân hàng gửi đến. Trong trường hợp bạn không nhận được tin nhắn từ ngân hàng, cần liên hệ với đường dây nóng của ngân hàng để làm rõ thông tin. Ngoài ra bạn cũng có thể nạp tiền bằng ví điện tử. Trong trường hợp này, bạn cần thực hiện đăng ký và nạp tiền bằng thẻ ngân hàng của bạn.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading