Tôi có cần phải nạp tiền ngay lập tức để có thể giao dịch trên nền tảng này không?

Tôi có cần phải nạp tiền ngay lập tức để có thể giao dịch trên nền tảng này không?Category: QuestionsTôi có cần phải nạp tiền ngay lập tức để có thể giao dịch trên nền tảng này không?
azovel asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Bạn không phải nạp tiền ngay lập tức. Ban đầu, khách hàng có thể thực hành. Khách hàng sẽ được cung cấp một tài khoản demo để thành thạo trên nền tảng này, chọn cho mình một chiến lược có lợi nhuận nhất định để sau đó chuyển sang giao dịch bằng tài khoản thật. Ngoài ra còn có cơ hội tham gia các giải đấu miễn phí khác nhau và nhận được tiền thật nếu chiến thắng.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading