Tiền thưởng và giải đấu. Quỹ tiền thưởng là gì?

Tiền thưởng và giải đấu. Quỹ tiền thưởng là gì?Category: QuestionsTiền thưởng và giải đấu. Quỹ tiền thưởng là gì?
ekuryc asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Tiền thưởng là tiền được ghi có vào tài khoản giao dịch của người dùng trực tiếp với Binomo. Điều này nhằm tăng tiềm năng giao dịch của khách hàng. Tiền thưởng được tích lũy theo các chương trình khuyến mại hoặc các chương trình phát thưởng được tổ chức trên nền trang web.
Tiền thưởng có thể được ghi có vào một khoản tiền nạp giao dịch:

  • dưới dạng phần thưởng chào mừng khi người dùng lần đầu nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình;
  • dưới dạng tiền thưởng để nạp vào tài khoản thật;
  • dưới hình thức thanh toán theo hệ thống bảo hiểm hiện có cho tất cả các giao dịch tùy thuộc vào điều kiện bảo hiểm;
  • dưới dạng một giải thưởng chiến thắng từ việc tham gia một cuộc thi do công ty tổ chức.

Các điều khoản của chương trình khuyến mãi và quy mô tiền thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào các ưu đãi hiện tại của công ty. Tiền thưởng được ghi có trong vòng một ngày sau khi người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào, mà theo đó người dùng đã nhận được tiền thưởng. Nếu sau khi tiền thưởng đã được ghi có vào tài khoản, người dùng quyết định rút tiền, thì trước tiên người dùng phải thực hiện một số loại giao dịch. Giao dịch bắt đầu từ thời điểm ghi có tiền thưởng vào tài khoản. Tất cả lợi nhuận từ việc sử dụng tiền thưởng được coi là tài sản của người dùng và có thể được rút từ tài khoản.
Nếu một người dùng nhận được tiền thưởng mà không nạp tiền, anh ta cũng có cơ hội rút cả tiền thưởng và lợi nhuận nhận được từ việc sử dụng tiền thưởng đó để giao dịch. Để biết thêm thông tin về tiền thưởng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binomo.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading