Số tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?

Số tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Số tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?
Avatarebyxuxup asked 3 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 months ago

Số tiền nạp tối thiểu là 1 đô la/euro hoặc 100 rúp. Trong trường hợp này, số tiền đầu tư tối đa là 1.000 đô la / euro hoặc 50.000 rúp.

Xêp hạng
( No ratings yet )