Số tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?

Số tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?Category: QuestionsSố tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?
Avatarebyxuxup asked 1 year ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 1 year ago

Số tiền nạp tối thiểu là 1 đô la/euro hoặc 100 rúp. Trong trường hợp này, số tiền đầu tư tối đa là 1.000 đô la / euro hoặc 50.000 rúp.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options