Số tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?

Số tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?Category: QuestionsSố tiền giao dịch tối thiểu là bao nhiêu và tối đa là bao nhiêu?
ebyxuxup asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Số tiền nạp tối thiểu là 1 đô la/euro hoặc 100 rúp. Trong trường hợp này, số tiền đầu tư tối đa là 1.000 đô la / euro hoặc 50.000 rúp.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading