Những loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?

Những loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?Category: QuestionsNhững loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?
edefokaz asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Khi đăng ký trên trang web, người dùng có quyền chọn loại tiền tệ cho tài khoản giao dịch của mình. Hiện tại có 3 loại tiền tệ: rúp, đô la và euro.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading