Những loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?

Những loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?Category: QuestionsNhững loại tiền tệ có thể được sử dụng để giao dịch?
Avataredefokaz asked 3 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 months ago

Khi đăng ký trên trang web, người dùng có quyền chọn loại tiền tệ cho tài khoản giao dịch của mình. Hiện tại có 3 loại tiền tệ: rúp, đô la và euro.

Xêp hạng
( No ratings yet )