Làm thế nào tôi có thể nhận được tiền thưởng?

Làm thế nào tôi có thể nhận được tiền thưởng?Category: QuestionsLàm thế nào tôi có thể nhận được tiền thưởng?
atyhemoh asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Người dùng có thể nhận được tiền thưởng với các điều kiện sau đây:

  • trong trường hợp nạp tài khoản bằng tiền mặt của chính bạn. Đây là phương pháp cơ bản nhất.
  • bằng cách nhập phiếu thưởng ưu đãi.
  • bằng cách kích hoạt phiếu thưởng không cần nạp tiền mà người dùng nhận được.

Phần thưởng không cần nạp tiền được cấp trong các trường hợp sau:

  • trong khuôn khổ các chương trình khuyến mãi hiện có của công ty;
  • bởi một người quản lý cá nhân cho các tài khoản Vàng và VIP. Tuy nhiên, các ưu đãi nhất định không được áp dụng.

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết hơn bằng cách đi tới mục 7 của Thỏa thuận khách hàng.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading