Làm thế nào tôi có thể đăng ký (hoặc hủy đăng ký) nhận bản tin?

Làm thế nào tôi có thể đăng ký (hoặc hủy đăng ký) nhận bản tin?Category: QuestionsLàm thế nào tôi có thể đăng ký (hoặc hủy đăng ký) nhận bản tin?
Avatarazovel asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Bạn có thể đăng ký nhận bản tin từ nền tảng này bằng cách đi tới mục “Thông tin cá nhân” và nhấp vào tab “Nhận Đề xuất và Tiền thưởng từ Binomo”. Sau đó nhấn nút lưu. Bằng cách này, tất cả tin nhắn từ nền tảng này sẽ được gửi đến địa chỉ email của người dùng. Nếu người dùng muốn hủy đăng ký nhận bản tin, người dùng cũng cần thao tác tương tự và bỏ chọn hộp “Nhận Đề xuất và Tiền thưởng từ Binomo”, và lưu các thay đổi.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading