Làm thế nào để xóa một tài khoản?

Làm thế nào để xóa một tài khoản?Category: QuestionsLàm thế nào để xóa một tài khoản?
ekuryc asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Mỗi người dùng có thể tự chặn tài khoản bằng cách truy cập trang dữ liệu cá nhân của mình. Ở cuối trang sẽ có một tab được đánh dấu là “Chặn tài khoản”. Trong trường hợp này, bạn cần nhập mật khẩu tài khoản cá nhân của mình và cho biết lý do bạn muốn chặn tài khoản, sau đó nhấp vào nút “Chặn”. Sau khi thực hiện các thao tác này, một thông báo khóa tài khoản sẽ xuất hiện. Nếu người dùng muốn bỏ chặn một tài khoản, có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ support@binomo.com.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading