Làm thế nào để xác minh ví LTC (lightcoin)?

Làm thế nào để xác minh ví LTC (lightcoin)?Category: QuestionsLàm thế nào để xác minh ví LTC (lightcoin)?
Avatarequloho asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Để xác minh ví này, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình thanh toán được thực hiện từ ví LTC cho nền tảng Binomo. Đồng thời, giao dịch đã hoàn thành và địa chỉ mà việc chuyển tiền sẽ được thực hiện phải được sao chép vào tin nhắn. ID giao dịch có thể được xem với liên kết sau.https://chainz.cryptoid.info/ltc/.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading