Làm thế nào để xác minh hệ thống Promsvyazbank?

Làm thế nào để xác minh hệ thống Promsvyazbank?Category: QuestionsLàm thế nào để xác minh hệ thống Promsvyazbank?
ekuhihowy asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để xác minh hệ thống Promsvyazbank, bạn phải gửi ảnh chụp màn hình giao dịch từ ví này liên quan đến nền tảng Binomo. Trong ảnh chụp màn hình, thông tin về ngày, thời gian và số tiền thanh toán phải được hiển thị rõ ràng và dễ đọc.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading