Làm thế nào để xác minh hệ thống Promsvyazbank?

Làm thế nào để xác minh hệ thống Promsvyazbank?Category: QuestionsLàm thế nào để xác minh hệ thống Promsvyazbank?
Avatarekuhihowy asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Để xác minh hệ thống Promsvyazbank, bạn phải gửi ảnh chụp màn hình giao dịch từ ví này liên quan đến nền tảng Binomo. Trong ảnh chụp màn hình, thông tin về ngày, thời gian và số tiền thanh toán phải được hiển thị rõ ràng và dễ đọc.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options