Làm thế nào để trở thành VIP?

Làm thế nào để trở thành VIP?Category: QuestionsAuthor "edefokaz"Làm thế nào để trở thành VIP?
Avataredefokaz asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Để có được trạng thái VIP, trước tiên bạn phải nạp tiền, tổng số tiền nạp là 60.000 rúp hoặc 1000 đô la/euro. Và bạn cũng cần phải xác minh số điện thoại đã đăng ký.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading