Làm thế nào để trở thành VIP?

Làm thế nào để trở thành VIP?Category: QuestionsLàm thế nào để trở thành VIP?
Avataredefokaz asked 5 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Để có được trạng thái VIP, trước tiên bạn phải nạp tiền, tổng số tiền nạp là 60.000 rúp hoặc 1000 đô la/euro. Và bạn cũng cần phải xác minh số điện thoại đã đăng ký.

Xêp hạng
( No ratings yet )