Làm thế nào để tham gia các giải đấu?

Làm thế nào để tham gia các giải đấu?Category: QuestionsLàm thế nào để tham gia các giải đấu?
atunod asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để đăng ký giải đấu, người dùng cần nhấp vào tab “Đăng ký” trên trang của một giải đấu cụ thể. Người dùng cần có đủ số tiền theo yêu cầu của giải đấu. Số tiền này phải nhiều hơn chi phí đăng ký. Người dùng cũng có cơ hội tham gia các giải đấu hàng ngày, các giải đấu này hoàn toàn miễn phí. Điểm số chỉ xuất hiện sau khi bắt đầu giải đấu. Lúc đầu, tất cả các giao dịch được thực hiện bằng số tiền ảo, nhưng người dùng cũng có thể sử dụng tất cả các phương tiện thanh toán của tài khoản thực đang có để mua thêm cho giải đấu.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading