Làm thế nào để tham gia các giải đấu?

Làm thế nào để tham gia các giải đấu?Category: QuestionsLàm thế nào để tham gia các giải đấu?
ekuryc asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để tham gia một giải đấu miễn phí, bạn chỉ cần nhấp vào nút “Đăng ký” trên trang giải đấu. Để tham gia một giải đấu có trả tiền, bạn cần phải có một số tiền nhất định trong tài khoản thực với số lượng đủ để trả cho việc tham gia.
Điểm số giải đấu xuất hiện sau khi giải đấu đã bắt đầu.
Lúc đầu, giao dịch được thực hiện bằng tiền ảo. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng tiền từ tài khoản thật để giao dịch trong giải đấu.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading