Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản giao dịch?

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản giao dịch?Category: QuestionsLàm thế nào để rút tiền từ tài khoản giao dịch?
atyhemoh asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Bạn có thể rút tiền trực tiếp vào thẻ hoặc ví, với điều kiện tài khoản của bạn được nạp tiền trước đó từ thẻ hoặc ví này. Nếu không có cách nào để rút tiền theo điều kiện về việc nạp tiền trong tài khoản, bạn có thể sử dụng một cách tiện lợi khác bằng cách truy cập http://binomo/payouts. Tuy nhiên, hãy lưu ý thẻ hoặc ví phải thuộc về người dùng của tài khoản giao dịch. Để rút tiền, số tiền tối thiểu phải là 10 đô la hoặc euro hoặc số tiền phải tương đương với tiền tệ sử dụng trong tài khoản của người dùng. Mỗi quốc gia có giá trị tiền tệ khác nhau. Đối với một số quốc gia, giá trị này có thể nhỏ hơn số tiền tối thiểu. Để rút tiền, người dùng có thể tìm hiểu thông tin dịch vụ hỗ trợ của nền tảng này bằng cách gửi yêu cầu tới support@binomo.com.
Nếu tiền được nạp vào tài khoản giao dịch bằng thẻ ngân hàng, thì ngoài thủ tục thông thường để chọn rút tiền, người dùng còn có cơ hội hoàn lại tiền. Để làm điều này, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Hoàn lại tiền sẽ được thực hiện theo các điều kiện:

  • tài khoản giao dịch chứa đủ tiền để hoàn trả;
  • không có tiền thưởng trên tài khoản giao dịch.

Bạn nên nhớ rằng công ty có quyền hoàn lại tiền mà không cần thông báo cho khách hàng nếu theo quan điểm của công ty, hoạt động này có dấu hiệu gian lận.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading