Làm cách nào tôi có thể nhận được giải thưởng cho giải đấu?

Làm cách nào tôi có thể nhận được giải thưởng cho giải đấu?Category: QuestionsLàm cách nào tôi có thể nhận được giải thưởng cho giải đấu?
atunod asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để kích hoạt giải thưởng, bạn vào mục “Quà tặng”, nằm ở bảng điều khiển bên trái trên trang giao dịch. Sau khi bạn đã kích hoạt giải thưởng, số dư của tài khoản thật sẽ tăng tỷ lệ thuận với số tiền thắng. Tiền nhận được có thể được sử dụng cho các giao dịch tiếp theo trên tài khoản trực tiếp hoặc bạn có thể rút tiền.
Bạn có thể rút tiền về ví điện tử và thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý các khoản thanh toán trước đó phải được thục hiện từ ví và thẻ ngân hàng này.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading