Làm cách nào để xác minh ví WebMoney?

Làm cách nào để xác minh ví WebMoney?Category: QuestionsAuthor "atyhemoh"Làm cách nào để xác minh ví WebMoney?
Avataratyhemoh asked 2 years ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 2 years ago

Để xác minh ví WebMoney, bạn phải gửi ảnh chụp màn hình từ tài khoản WebMoney, nơi chứa thông tin về các khoản thanh toán liên quan tới Binomo. Đồng thời, số ví và tiền tệ phải được mô tả bằng màu sắc. Bạn cũng cần cung cấp một ảnh chụp màn hình từ trang dữ liệu cá nhân của bạn. Họ, tên, tên đệm và tiền tệ phải được hiển thị tại đây. Tất cả dữ liệu này phải rõ ràng và dễ đọc.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading