Làm cách nào để xác minh ví tiền Yandex?

Làm cách nào để xác minh ví tiền Yandex?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Làm cách nào để xác minh ví tiền Yandex?
Avataredefokaz asked 12 months ago
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 12 months ago

Để xác minh ví Yandex, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình có chứa thông tin về các khoản thanh toán liên quan tới Binomo thực hiện từ ví Yandex. Ảnh chụp màn hình phải được lấy từ trang sau https://money.yandex.ru/ilities?_openstat”=”template%3Bimenu%3Bilities.
Trong trường hợp này, trước tiên bạn nên mở danh sách thả xuống ở góc trên cùng bên phải. Số ví sẽ được hiển thị trong danh sách này. Số ví và thông tin nạp tiền phải được hiển thị trong ảnh chụp màn hình.

Xêp hạng
( No ratings yet )
Best Binary Options