Làm cách nào để xác minh ví tiền Yandex?

Làm cách nào để xác minh ví tiền Yandex?Category: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví tiền Yandex?
edefokaz asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để xác minh ví Yandex, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình có chứa thông tin về các khoản thanh toán liên quan tới Binomo thực hiện từ ví Yandex. Ảnh chụp màn hình phải được lấy từ trang sau https://money.yandex.ru/ilities?_openstat”=”template%3Bimenu%3Bilities.
Trong trường hợp này, trước tiên bạn nên mở danh sách thả xuống ở góc trên cùng bên phải. Số ví sẽ được hiển thị trong danh sách này. Số ví và thông tin nạp tiền phải được hiển thị trong ảnh chụp màn hình.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading