Làm cách nào để xác minh ví điện tử và các phương thức thanh toán khác? Làm thế nào để xác minh ví Qiwi?

Làm cách nào để xác minh ví điện tử và các phương thức thanh toán khác? Làm thế nào để xác minh ví Qiwi?Category: QuestionsLàm cách nào để xác minh ví điện tử và các phương thức thanh toán khác? Làm thế nào để xác minh ví Qiwi?
ekuhihowy asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Để xác minh ví này, bạn phải gửi ảnh chụp màn hình cho quản trị viên, trong đó có thông tin về các khoản thanh toán liên quan đến Binomo từ ví Qiwi. Bạn cần gửi một ảnh chụp màn hình từ trang hiển thị lịch sử của tất cả các khoản thanh toán. Đồng thời, cần phải có ảnh chụp màn hình chứa số ví và hoạt động gửi tiền trong chính Binomo. Bạn cũng có thể gửi séc cho giao dịch đã hoàn thành ở định dạng PDF.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading