Làm cách nào để thay đổi mật khẩu?

Làm cách nào để thay đổi mật khẩu?Category: QuestionsLàm cách nào để thay đổi mật khẩu?
ekuryc asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Bạn có thể thay đổi mật khẩu của trang bằng cách chuyển đến tab “Thông tin cá nhân” và chọn phần “Thay đổi mật khẩu”. Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản của mình, trên trang chủ, bạn nhấp vào tab “Đăng nhập” và đánh dấu vào ô “Quên mật khẩu”. Sau đó, một cửa sổ sẽ xuất hiện để bạn nhập địa chỉ email và nhấp vào nút “Gửi”. Người dùng sẽ nhận được email có chứa liên kết thay đổi mật khẩu. Bạn cần nhấp vào link và nhập mật khẩu mới, ấn xác nhận. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu mới để truy cập,

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading