Có cần phải tải xuống và cài đặt phần mềm bổ sung không?

Có cần phải tải xuống và cài đặt phần mềm bổ sung không?Category: QuestionsCó cần phải tải xuống và cài đặt phần mềm bổ sung không?
ekuryc asked 3 years ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago
Advertisement
Advertisement

Bạn có thể giao dịch trên cả nền tảng web và với các ứng dụng di động trên hệ điều hành Android và iOS. Bạn không cần phải tải xuống và cài đặt phần mềm bổ sung. Trong quá trình giao dịch, tốt nhất bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt. Vấn đề chính là trình duyệt cần cập nhất đầy đủ các plugin và tiện ích bổ sung.

Rate article
( No ratings yet )
Best Binary Options Trading